giá vật liệu quý 1 tỉnh thanh hóa

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA QUÝ 1 NĂM 2020

    Ngày 31/3/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số: 1794/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top