giá vật liệu quý 2 thành phố hà nội

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 01/6/2020 Liên Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành Công bố số: 02/2020/CBGVL-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 Năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top