giá vật liệu quý 2 tỉnh bình dương

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Quý 2 NĂM 2020

    Ngày 31/7/2020 Liên Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số: 2866/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top