giá vật liệu quý 2 tỉnh kon tum

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 17/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số: 02/CBLS: XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top