giá vật liệu quý 2 tỉnh nghệ an năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NGHỆ AN QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 03/7/2020 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số: 1794/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top