giá vật liệu quý 2 tỉnh quảng bình

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 22/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số: 2435/CBLN-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top