giá vật liệu quý 2 tỉnh quảng ninh

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 13/7/2020 Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 2610/2020/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Qúy 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top