giá vật liệu quý 2 tỉnh vĩnh phúc

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC QÚY 2 NĂM 2020

    Ngày 07 tháng 08 năm 2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc hành Công bố số: 2829/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top