giá vật liệu quý 3 tỉnh cà mau năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 15/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 03/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top