giá vật liệu quý 3 tỉnh cao bằng

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 20/8/2020 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số: 1133/CBLS-SXD-STC công bố giá vật liệu cụm XD thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Ngày 31/8/2020 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số: 1203/CBLS-SXD-STC công bố giá vật liệu tại các huyện của tỉnh Cao Bằng. Tải file...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 3 NĂM 2019

    Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng Quý 3 năm 2019 được chia làm 2 phần: Công bố số: 1353/CBLS-SXD-STC ngày 27/8/2019 công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Công bố số: 1384/CBLS-SXD-STC ngày 27/8/2019 công bố giá vật liệu cụm các huyện. Tải...
Top