giá vật liệu quý 3 tỉnh cao bằng

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 3 NĂM 2019

    Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng Quý 3 năm 2019 được chia làm 2 phần: Công bố số: 1353/CBLS-SXD-STC ngày 27/8/2019 công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Công bố số: 1384/CBLS-SXD-STC ngày 27/8/2019 công bố giá vật liệu cụm các huyện. Tải...
Top