giá vật liệu quý 3 tỉnh đà nẵng

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 19/10/2020 Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số: 7416/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn thành phố Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG QUÝ 3 NĂM 2019

    Ngày 01/11/2019 Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số: 8725/SXD-QLKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn thành phố quý 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top