giá vật liệu quý 3 tỉnh hà nội năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 01/9/2020 Liên Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành Công bố số: 03/2020/CBGVL-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 Năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top