giá vật liệu quý 3 tỉnh hà tĩnh năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 30/9/2020 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành công bố số 2746/SXD-QLHDXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng...
Top