giá vật liệu quý 3 tỉnh hòa bình 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH QÚY 3 NĂM 2020

    Ngày 22 tháng 09 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 3056/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top