giá vật liệu quý 3 tỉnh kon tum năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 19/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số: 03/CBLS: XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top