giá vật liệu quý 3 tỉnh nghệ an

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NGHỆ AN QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 06/10/2020 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số: 2881/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NGHỆ AN QUÝ 3 NĂM 2019

    Ngày 03/10/2019 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số: 3029/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top