giá vật liệu quý 3 tỉnh vĩnh phúc 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC QÚY 3 NĂM 2020

    Ngày 13/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc hành Công bố số: 3759/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top