giá vật liệu quý 4 tỉnh cao bằng

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 4 NĂM 2019

    Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng Quý 4 năm 2019 được chia làm 2 phần: Công bố số: 2164/CBLS-SXD-STC ngày 20/11/2019 công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Công bố số: 2246/CBLS-SXD-STC ngày 29/11/2019 công bố giá vật liệu cụm các huyện. Tải...
Top