giá vật liệu quý 4 tỉnh hưng yên

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN QUÝ 4 NĂM 2019

    Ngày 06/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành công bố số IV/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 4 Năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top