giá vật liệu quý 4 tỉnh yên bái năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI QUÝ 4 NĂM 2020

    Ngày 30/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Yên Bái hành công bố số 2441/UBND-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top