giá vật liệu quý iii tỉnh quảng bình 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 28/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số: 3273/CBLN-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top