giá vật liệu tháng 10 tỉnh bình định năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH THÁNG 10 NĂM 2020

    Ngày 06/11/2020 Liên Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Thông báo số: 204/TB-TC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top