giá vật liệu tháng 10 tỉnh đắk lắk

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 11+12 NĂM 2020

    Ngày 16/11/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số: 3220/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11+12 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top