giá vật liệu tháng 10 tỉnh lạng sơn năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN THÁNG 10 NĂM 2020

    Ngày 30/10/2020 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số: 10/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top