giá vật liệu tháng 10 tỉnh phú yên

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 10 NĂM 2019

    Ngày 04/11/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số: 190/TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top