giá vật liệu tháng 10 tỉnh trà vinh

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH THÁNG 10 NĂM 2019

    Ngày 19 tháng 10 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số: 10/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top