giá vật liệu tháng 11 tỉnh cần thơ

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG 11 NĂM 2019

    Ngày 03/12/2019 Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ ban hành Công bố số: 11/SXD-CCGĐXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top