giá vật liệu tháng 11 tỉnh sóc trăng

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 11 NĂM 2019

    Ngày 09/12/2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 11/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top