giá vật liệu tháng 11 tỉnh vĩnh long

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG THÁNG 11 NĂM 2019

    Ngày 13/122019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số: 2058/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top