giá vật liệu tháng 12 tỉnh bà rịa-vũng tàu

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÁNG 11+12 NĂM 2019

    Ngày 26/12/2019 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công bố số: 297/TB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11+12 năm 2019 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top