giá vật liệu tháng 1+2 tỉnh đăk nông

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 1+2 NĂM 2020

    Ngày 21/5/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số: 861/SXD-KT&QLHDXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1+2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top