giá vật liệu tháng 12 tỉnh thái nguyên

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 12 NĂM 2019

    Ngày 31/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số: 3375/TB-LS về giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top