giá vật liệu tháng 2 tỉnh phú yên

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 2 NĂM 2020

    Ngày 03/3/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số: 30/TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top