giá vật liệu tháng 2 tỉnh thái nguyên

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 2 NĂM 2020

    Ngày 28/02/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số: 394/TB-LS về giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top