giá vật liệu tháng 2 tỉnh tuyên quang

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG THÁNG 2 NĂM 2020

    Ngày 24/4/2020 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số: 459/CBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top