giá vật liệu tháng 3 tỉnh ninh bình

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH THÁNG 3 NĂM 2020

    Ngày 03/3/2020 Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số: 419/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top