giá vật liệu tháng 3 tỉnh thừa thiên huế

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 3 NĂM 2020

    Ngày 09/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số: 1028/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top