giá vật liệu tháng 3 tỉnh tiền giang năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 3 NĂM 2020

    Ngày 10/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số: 941/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top