giá vật liệu tháng 4 tỉnh bến tre năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE THÁNG 4 NĂM 2020

    Ngày 18/5/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số: 1523/TB-STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top