giá vật liệu tháng 4 tỉnh bình phước

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC THÁNG 4 NĂM 2020

    Ngày 01/6/2020 Sở Xây dựng Bình Phước ban hành Công bố số: 1285/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng...
Top