giá vật liệu tháng 4 tỉnh lạng sơn

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN THÁNG 4 NĂM 2020

    Ngày 28 tháng 04 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành công bố số 04/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top