giá vật liệu tháng 4 tỉnh nam định năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 4 NĂM 2020

    Ngày 04/5/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số: 04/2020/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top