giá vật liệu tháng 4 tỉnh thái nguyên năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 4 NĂM 2020

    Ngày 29/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số: 955/TB-LS về giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top