giá vật liệu tháng 4 tỉnh trà vinh

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH THÁNG 4 NĂM 2020

    Ngày 19 tháng 04 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành công bố số 04/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top