giá vật liệu tháng 5 tỉnh bạc liêu

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU THÁNG 5 NĂM 2019

    Ngày 03/6/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số: 200/TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top