giá vật liệu tháng 5 tỉnh hậu giang

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 5 NĂM 2020

    Ngày 13/5/2020 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số: 868/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top