giá vật liệu tháng 5 tỉnh long an

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LONG AN THÁNG 5 NĂM 2020

    Ngày 26/5/2020 Sở Xây dựng Tỉnh Long An ban hành Công văn số: 1881/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top