giá vật liệu tháng 5 tỉnh phú yên

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 5 NĂM 2020

    Ngày 02/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số: 101/TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top