giá vật liệu tháng 5 tỉnh quảng trị năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ THÁNG 5 NĂM 2020

    Ngày 19/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số: 929/CB-STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top