giá vật liệu tháng 5 tỉnh sóc trăng năm 2020

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 5 NĂM 2020

    Ngày 10/6/2020 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 05/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 05 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top